BENEFICJENT PROGRAMU OPERACYJNEGO – INTELIGENTNY ROZWÓJ

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja otrzymał dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy „utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa”

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.